Dokumenty Obozowe Lachtal 2022 :

 

Karta Lachtal 

Umowa Rezerwacyjna 

 


REGULAMIN i POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo, W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie "RODO", czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE. Informujemy Cię, że chronimy Twoje dane osobowe najlepiej jak potrafimy. Dochowujemy najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania. W przypadku natomiast zaprzestania z nami współpracy, Twoje dane usuwamy lub poddajemy animizacji po upływie terminów niezbędnych do przetwarzania Twoich danych, wynikających np. z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia informujemy Cię, iż: 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z dotychczasową współpracą jest CDSport sp. z.o.o  ul. Chełmońskiego 108A/83, 31-340 Kraków. Kontakt: e-mail: piotr@cdsport.pl, asia@cdsport.pl telefon: 502267115, 692336887 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów na: zajęcia piłki nożnej dla dzieci i młodzieży ( Akademia ul Sportowa 19 Modlnica 32-085 ) ; zajęcia grupowe i indywidualne nauki pływania (adres: Krakowski Klub Kajakowy Osir, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków); wyjazdy jednodniowe i kilkudniowe narciarskie dla dzieci i dorosłych . Państwa dane osobowe będą również przetwarzane do właściwej organizacji i popularyzacji imprez turystycznych letnich i zimowych (dane udostępnione organizacjom nadzorującym pracę Organizatorów i Pośredników Turystyki, jakim jest CDSport sp .z.o.o , w tym Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski , Sanepid i innym firmom współpracującym); Wizerunek Państwa będzie również wykorzystywany do upowszechniania zdjęć i materiałów firmowych z naszych imprez w internecie, e-mailach, portalach społecznościowych (Facebook, Instragram, Snapchat) oraz na stronie www. Cdsport.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do wystawiania faktur z zakresu naszej działalności oraz informacji o aktualnej ofercie firmy. Będą również wykorzystane w celach kurtuazyjnych, tj. wysyłania Państwu życzeń okolicznościowych. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 3. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. 4. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili oraz prawo do przenoszenia danych; 5. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zleceń zgodnie z umową. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy. 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw spoza UE lub organizacji międzynarodowej. 8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 9. Dane udostępnione przez państwa nie będą podlegały profilowaniu. 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) stosowanego od 25.05.2018 r. Spełniamy swój obowiązek informacyjny odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z polityką RODO.

 

REGULAMIN  : 

Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną - Uczestnik zajęć Akademii Piłkarskiej ma możliwość opłacania składki treningowej poprzez system Dotpay za pośrednictwem platformy klubowej Pro Train Up. 

Termin realizacji usługi lub dostawy towaru - Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Czesne treningowe jest opłacane do ostatniego dnia każdego miesiąca. Może ono być zmniejszone lub anulowane przez administratora w szczególnych przypadkach po wcześniejszym zgłoszeniu i rozpatrzeniu problemu.


Terminarz
Kliknij i zobacz kiedy odbywają się interesujące Cię zajęcia.

Zobacz kalendarz
  •                                                                 

© 2024 CDSport. Wszystkie prawa zastrzeżone