RODO

Szanowni Państwo, W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie "RODO", czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE. Informujemy Cię, że chronimy Twoje dane osobowe najlepiej jak potrafimy. Dochowujemy najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania. W przypadku natomiast zaprzestania z nami współpracy, Twoje dane usuwamy lub poddajemy animizacji po upływie terminów niezbędnych do przetwarzania Twoich danych, wynikających np. z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych. Zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia informujemy Cię, iż: 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z dotychczasową współpracą jest Carpe Diem Sport Piotr Pasternak, ul. Chełmońskiego 108A/83, 31-340 Kraków. Kontakt: e-mail: piotr@cdsport.pl, asia@cdsport.pl, tomaszlysak@icloud.com telefon: 502267115, 692336887, 500826706 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów na: zajęcia grupowe Fitness prowadzone z obiektach Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki (adres: ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków); zajęcia grupowe i indywidualne nauki pływania (adres: Krakowski Klub Kajakowy Osir, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków); wyjazdy jednodniowe i kilkudniowe narciarskie dla dzieci i dorosłych; zajęcia piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. Państwa dane osobowe będą również przetwarzane do właściwej organizacji i popularyzacji imprez turystycznych letnich i zimowych (dane udostępnione organizacjom nadzorującym pracę Organizatorów i Pośredników Turystyki, jakim jest Carpe Diem Sport Piotr Pasternak, w tym Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski , Sanepid i innym firmom współpracującym); Wizerunek Państwa będzie również wykorzystywany do upowszechniania zdjęć i materiałów firmowych z naszych imprez w internecie, e-mailach, portalach społecznościowych (Facebook, Instragram, Snapchat) oraz na stronie www. Cdsport. pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do wystawiania faktur z zakresu naszej działalności oraz informacji o aktualnej ofercie firmy. Będą również wykorzystane w celach kurtuazyjnych, tj. wysyłania Państwu życzeń okolicznościowych. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 3. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. 4. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili oraz prawo do przenoszenia danych; 5. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zleceń zgodnie z umową. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy. 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw spoza UE lub organizacji międzynarodowej. 8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 9. Dane udostępnione przez państwa nie będą podlegały profilowaniu. 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) stosowanego od 25.05.2018 r. Spełniamy swój obowiązek informacyjny odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z polityką RODO.

 

Dokumenty Obozowe LATO 2019

 

Szczegóły wyjazdu  Władek               

 

Szczegóły wyjazdu  Janów       

 

Regulamin i Warunki       

 

Karta Kwalifikacyjna     

 

Umowa    

 

 


Terminarz
Kliknij i zobacz kiedy odbywają się interesujące Cię zajęcia.

Zobacz kalendarz
  •                                                                 

© 2019 CDSport. Wszystkie prawa zastrzeżone